Jordvärme

Självklart finns det inte ett ”rätt” pris på jordvärme eftersom det finns så många olika faktorer att ta hänsyn till. Inte ens om man jämför två identiska hus, med identiska behov och förutsättningar går det att säga vad som är rätt pris – den ena familjen kanske vill ha en kombinerad värmepump och varmvattenberedare medan den andra inte vill. Det leder genast till en skillnad i pris på sådär 30 000 kronor. Men även om det inte går att ange ett exakt pris så går det ändå att få en uppfattning om ungefär vad det kommer att kosta att installera jordvärme givet de förutsättningar som man har.

Jordmån gör stor skillnad

En av de saker som kan göra stor skillnad för hur mycket jordvärme kommer att kosta är vilken sorts jord som finns på tomten. Jordvärme fungerar genom att en kollektorslang grävs ner på tomten. I denna cirkulerar sedan ett köldmedium, som ”plockar upp” den värme som finns i marken året runt. Denna temperaturökning används sedan för att driva pumpen och värma det vatten som sedermera ska värma upp huset. Ju bättre jorden kan värma upp köldmediet, desto billigare kan man komma undan. Den jordtyp som passar bäst är en jordtyp som dels är rik på vatten och dels är fast och välpackad, till exempel lerjord. Jordmånen i Skåne passar speciellt bra för jordvärme, vilket ofta gör det billigt att installera jordvärme där.

Kostnad för slang

För genomsnittshuset kommer det att behövas mellan 300 och 500 meter kollektorslang för jordvärme. Kostnaden för slang och att få den nedgrävd ligger på runt 50 kronor per meter, vilket ger ett pris på mellan 15 000 och 25 000 kronor. Förutom jordmånen är det storleken på huset (hur pass kraftig pump som behövs för uppvärmning) som avgör hur pass lång slang som behövs. Genom att ta 20 000 kronor som ett genomsnitt och sedan kontrollera hur pass stort uppvärmningsbehov man har jämfört med genomsnittet kan man så få ett ungefärligt pris på hur pass mycket slangen kommer att kosta.

Kostnad för pump

Den absolut största enskilda kostnaden när man skaffar sig jordvärme är själva pumpen. Priset för den avgörs av ens uppvärmningsbehov och huruvida man vill ha en kombinerad pump och varmvattenberedare. Att kombinera pump och varmvattenberedare har givetvis sina fördelar, men också en nackdel: om man inte väljer en pump med varmvattenberedare med tillräcklig kapacitet så är det inte så enkelt att byta upp sig. Om man väljer en pump med varmvattenberedare, så ska man vara noga med att välja en med tillräcklig kapacitet. En varmvattenberedare kommer att höja priset på pumpen med runt 30 – 40 000 kronor (ibland lite mindre, ibland mer).

Priset på pumpen beror sedan på uppvärmningsbehovet, precis som med kollektorslangen. En pump för 50 000 kronor är billigt och räcker för ett hus med inte så stort uppvärmningsbehov, medan 90 – 100 000 kronor kan krävas för lite större bostäder. Tillsammans med kostnaderna för montering gör det att en jordvärmeinstallation normalt kommer att kosta mellan 90 000 och 120 000 kronor totalt.