Vad är rätta priset på hantverkare?

Det är idag betydligt mycket billigare att anlita hantverkare än vad det en gång var. Det beror helt och hållet på att ROT-avdraget infördes i Sverige, vilket gjorde det möjligt att anlita hantverkare till hälften av det pris som var rådande innan detta avdrag fanns. Att dra alla hantverkare över en och samma kam är däremot inte rätt, eftersom att det kan syssla med betydligt olika saker. Allt från målare, snickare, rörmokare och elektriker är yrken som är fyllda med hantverkare.

Vad kostar olika hantverkare?
Det absolut vanligaste sättet som hantverkare definierar sina priser på är utifrån timpenning. Det brukar gälla i alla typer av hantverksyrken. Efter att arbetet är avklarat av hanterverkaren så rapporterar denne hur många timmar som det har tagit att färdigställa och sen bedöms då priset efter den timpenning som hantverkaren har. Med ROT-avdraget kommer denna summa att halveras.

Vad är då timpriset?
Som ni säkert förstår så varierar det, ganska betydligt i vissa fall, hur stor timpenningen är. Inte enbart varierar det beroende på vilken typ av hantverkare man vill ha, det varierar också på grund av vart man befinner sig i landet. Storstädernas firmor tar generellt mer per timme än vad man gör i andra delar av landet, men en bra fingervisning om vart det kan tänkas landa är i alla fall omkring 500 kronor per timme. Har man det i bakhuvudet när man planerar för åtgärder i hushållet har man ett bra grepp om prisbilden redan innan, om man samtidigt har en uppskattning om tidsåtgången.

Viktigt att tänka på
Det finns en hel del saker som det är väldigt viktigt att tänka på när man anlitar en hantverkare. Just branscher med hantverkare brukar ofta vara utsatta för lurendrejare, vilket innebär att dels så är arbetet som utförs extremt dåligt, dels så kanske inte hantverkaren ifråga faktiskt har de rätta kunskaperna och dels så kan det vara så att hantverkaren vill arbeta svart. Det gäller därför att du är inställd på att kontrollera dessa hantverkare väldigt noga och kolla av så att det har både kunskap och försäkringar innan arbetet drar igång. Det sista man vill är att få ett arbete i sitt hem utfört på ett skamligt sätt. Var också väldigt noga med att ni skriver under ett avtal innan arbetets början där ni båda är helt på det klara om vad arbetet kommer att innebära och vad slutresultatet beräknas att vara. På så sätt så kan du känna dig trygg och säker med hantverkaren i fråga.